Psychologia ogólna

2021Z

Kod przedmiotu1400SXO-PSOGh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rathus S.A., Psychologia współczesna, t. -, GWP , 2004, s. - 2) Eysenck H., Eysenck M., Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, t. -, GWP, 2000, s. - 3) Zimbardo P., Gerrig R., Psychologia i życie, t. -, PWN, 2012, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi