Bezpieczeństwo narodowe

2023L

Kod przedmiotu26S1O-BEZPNh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Jakubczak, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Warszawa, 2008 2) Biuro Bezpieczenstwa Narodowego, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, 2020 3) Nowak E., Nowak M., Zarys bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, 2015 4) Falecki J., Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Podmioty wykonawcze, Kielce , 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi