Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

2023Z

Kod przedmiotu26S1O-DWOS2h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Bieniek, Dydaktyka historii – wybrane zagadnienia, Olsztyn, 2009 2) S. Kilian (red.), Edukacja obywatelska we współczesnej szkole, Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi