Historia średniowieczna powszechna

Mediaeval World History

2021L

Kod przedmiotu26S1O-HISTSPOh
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi