Historia nowoczesna Polski (XIX w. do 1918 r.)

History of Modern Polish (19th Century to1918)

2022L

Kod przedmiotu26S1O-HNPOLh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi