Historia nowoczesna powszechna (XIX w. do 1918 r.)

2022L

Kod przedmiotu26S1O-HNPOWh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi