Historia publiczna

2023L

Kod przedmiotu26S1O-HPUB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., ., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi