Język łaciński (łacina średniowieczna)

Latin language (medieval latin)

2022Z

Kod przedmiotu26S1O-JLACLSh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I. Czarciński, W. Sieradzan, Łacina średniowieczna, t. -, Wydawnictwo Uniwrsytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. - 2) D. Gwis, E. Jung-Palczewska, Podręcznik do łaciny średniowiecznej. Disce puer, t. -, PWN, 2000, s. - 3) H. Appel, Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii, t. -, Wydawnictwo Uniwrsytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. - 4) Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego, t. -, Wydawnicta Szkolne i Pedagogiczne, 1990, s. - 5) Korpanty J., Mały słownik łacińsko-polski, t. -, PWN, 2001, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi