Język łaciński (łacina klasyczna)

2021Z

Kod przedmiotu26S1O-JLACh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńCelem zajęć jest zapoznanie studentów z fleksją, składnią oraz słownictwem języka łacińskiego i - w efekcie – przygotowanie do tłumaczenia i interpretacji łacińskich tekstów oryginalnych – o średnim stopniu trudności
Opis wykładówIA:Celem zajęć jest zapoznanie studentów z fleksją, składnią oraz słownictwem języka łacińskiego i - w efekcie – przygotowanie do tłumaczenia i interpretacji łacińskich tekstów oryginalnych – o średnim stopniu trudności.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Wilczyński, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, t. I, II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. - 2) J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, t. -, Universitas, 2010, s. - 3) K. Kumaniecki, Mały słownik łacińsko-polski, t. -, PWN, 1997, s. - 4) M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, t. -, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi