Media we współczesnym świecie

Media in the Modern World

2023Z

Kod przedmiotu26S1O-MwWSh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Golka B., System medialny Francji, Warszawa, 2001 2) Golka B., System medialny Stanów Zjednoczonych, Warszawa, 2004 3) red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Współczesne media. Medialny obraz świata. Zagadnienia teoretyczne, t. 1, Lublin, 2015 4) red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Współczesne media. Medialny obraz świata. Studium przypadku, t. 2, Lublin, 2015 5) Adamowski J., Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa, 2008 6) Sajna R., Media hiszpańskie, Toruń, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi