Podstawy dydaktyki

Basics of teaching

2022Z

Kod przedmiotu26S1O-PODDYDh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi