Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Methodological training

2023L

Kod przedmiotu26S1O-PPM
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi