Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Methodological training

2023L

Kod przedmiotu26S1O-PPMwosh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Kilian (red.), S. Kilian (red.), Edukacja obywatelska we współczesnej szkole, Kraków, 2010 2) J. Korzeniowski, M. Machałek, Edukacja obywatelska w szkole: teoria i praktyka, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi