Podstawy prawno-ustrojowe Polski

2022Z

Kod przedmiotu26S1O-PPUPh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZajęcia organizacyjne: omówienie zagadnień programowych; przedstawienie literatury przedmiotu; warunki uzyskania zaliczenia Państwo patrymonialne i monarchia stanowa Rzeczpospolita szlachecka i monarchia konstytucyjna Namiastka swobód (Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie) II Rzeczpospolita i lata 1939-1945 Polska Rzeczpospolita Ludowa i jej ustrój III Rzeczpospolita Podsumowanie zajęć, zaliczenie końcowe z wykładów.,ĆWICZENIA:Zajęcia organizacyjne: omówienie zagadnień programowych; przedstawienie literatury przedmiotu; warunki uzyskania zaliczenia Państwo patrymonialne i monarchia stanowa Rzeczpospolita szlachecka i monarchia konstytucyjna Namiastka swobód (Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie) II Rzeczpospolita i lata 1939-1945 Polska Rzeczpospolita Ludowa i jej ustrój III Rzeczpospolita Podsumowanie zajęć, zaliczenie końcowe z ćwiczeń.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak