Prahistoria ziem polskich

Prehistory of the Polish territories

2021Z

Kod przedmiotu26S1O-PRAHZPOLh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi