Proseminarium

2022L

Kod przedmiotu26S1O-PROSEM2h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńHistoria Rzeczypospolitej szlacheckiej, historia powszechna XVI-XVIII w. Przygotowanie pracy proseminaryjnej. Indywidualna prezentacja fragmentów pracy , stanowiąca podstawę do dyskusji w grupie
Opis wykładówIA:Historia Rzeczypospolitej szlacheckiej, historia powszechna XVI-XVIII w. Przygotowanie pracy proseminaryjnej. Indywidualna prezentacja fragmentów pracy , stanowiąca podstawę do dyskusji w grupie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Krajewski, Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Kraków, 2001 2) B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi