Proseminarium

Proseminar

2022Z

Kod przedmiotu26S1O-PROSEMh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Woźniak,, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: przewodnik praktyczny , Warszawa-Łódź, 1999 2) J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań, 2009 3) W. Szczęsny, Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych, Warszawa, 2008 4) M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa, 2002 5) Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi