Problemy współczesnego świata

Problems of the modern world

2023L

Kod przedmiotu26S1O-PWSh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Batowski H.,, Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, , Kraków, 2001; 2) Kukułka J.,, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996, , Warszawa , 1996 3) BZ, Kolejne propozycje literatury zostaną przedstawione przed zajęciami, BZ, BZ
Literatura uzupełniająca
Uwagi