Samorząd i wspólnoty lokalne w Polsce i Unii Europejskiej

2023Z

Kod przedmiotu26S1O-SIWLh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi