Seminarium licencjackie i praca dyplomowa

2023L

Kod przedmiotu26S1O-SLPD2
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi