Sztuka mówienia i wystąpień publicznych

2021Z

Kod przedmiotu26S1O-SMWP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówomunikacja interpersonalna Głos jako podstawowe narzędzie komunikacyjne – dźwiękowa wyrazistość mowy (tempo mówienia, frazowanie, donośność głosu, cechy prozodyczne mowy) Zasady sztuki retorycznej Cechy dobrego mówcy Rodzaje wystąpień publicznych Prezentacja i posługiwanie się pomocami multimedialnymi Storytelling Komunikacja niewerbalna - mowa ciała Trudni słuchacze Sposoby na tremę
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A i J Rzędowscy, Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice, 2009 2) M. Stączek, Sztuka skutecznej prezentacji publicznej, Edison Team, 2012 3) M. Stączek, Storytelling, Edison Team, 2014 4) M. Stączek, Riposta i humor w wystąpieniu publicznym, Edison Team, 2013 5) Ch. Turk, Sztuka przemawiania, Astrum, 2005 6) C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi