Vademecum studiów historycznych

Vademecum historical studies

2021Z

Kod przedmiotu26S1O-VADSHISTh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi