Wykład do wyboru

2021L

Kod przedmiotu26S1O-WW1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., 1) Anderson A. R. , Alexander' s Gate, Gog and Magog, and Inclosed Nations, wyd. Cambridge Mass, 1932 ; 2) Aubet M. E. , The Phoenicians and The West, wyd. Cambridge , 1993 ; 3) Allen J., Hostage and Hostage-Taking in The Roman Empire, wyd. Cambridge, 2006 ; 4) Austin M. M., The Hellenistic World fr, t. ., ., ., s. . 2) ., ., t. ., ., ., s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi