Wykład do wyboru

2022L

Kod przedmiotu26S1O-WW2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. J. Le Goff , Człowiek średniowiecza, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa-Gdańsk , 1996 2) F. i J. Gies , Życie średniowiecznej rodziny, tłum. G. Siwek, Kraków, 2020 3) O. G. Oexle , Społeczeństwo średniowiecza. Mentalność - grupy społeczne - formy życia, Toruń, 2000 4) red. R. Michałowski , Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa , 1997 5) red. Z. H. Nowak i A. Radzimiński, Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Toruń, 1998 6) F. i J. Gies , Życie średniowiecznej kobiety, tłum. G. Siwek , Kraków, 2019 7) Wihelm z Lorris, Jan z Meun , Powieść o Róży, tłum. M. Frankowska-Terlecka i T. Giermak-Zielińska, Warszawa, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi