Pedagogika (konwersatorium)

Pedagogy (conversation)

2019Z

Kod przedmiotu1400S2O-PEDAGOh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna, psychologia ogólna
Wymagania wstępnegotowość do refleksji i dyskusji nad szkolnymi zdarzeniami krytycznymi
Opis ćwiczeń Szkoła i dom rodzinny jako "systemy lustrzane". Zmiany w edukacji szkolnej - ewolucja czy rewolucja? Relacje w domu i szkole. Motywacja jako kluczowy element edukacji. Zagrożenia młodzieży: agresja, przemoc, uzależnienia, presja, stres. Konflikty w klasie i ich rozwiązywanie.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudent rozszerza wiedzę oraz doskonali umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki wymagane do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Literatura podstawowa1) -, aktualne teksty publicystyczne, -, - 2) -, wybrane filmy fabularne lub dokumentalne obrazujące problemy wychowawcze dzieci i młodzieży, -, -
Literatura uzupełniająca1) Guerin S., Henessy E.,, Przemoc i prześladowanie w szkole, -, 2008 2) Taraszkiewicz M. i in, Metody wspierania rozwoju ucznia, -, 2008 3) Robinson, K/ Aronic, L., Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację., -, 2015 4) von Schoenebeck H., Jaka może być szkoła, -, 2008 5) Rasfeld, M., Breidenbach, S., Budząca się szkoła, -, 2015 6) Juul, J. , Kryzys szkoły, -, 2014 7) Kohn, A., Mit pracy domowej, -, 2018 8) Alvarez, C., Prawa naturalne dziecka, -, 2017 9) Hüther, G., Kim jesteśmy, a kim moglibyśmy być, -, 2015 10) Wagenhofer E., Kirchbaum S., Stern A., Alfabet, -, 2018 11) Bauer J., Granica bólu, -, 2015 12) Kaczmarzyk, M., Biologia wyjątkowości, -, 2016 13) Lythcott-Haims, J., Pułapka nadopiekuńczości, , 2017
Uwagi