Psychologia społeczna

Social Psychology

2019Z

Kod przedmiotu1400S2O-PSYS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepsychologia ogólna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńkonwersatorium: 1. Interakcja osoby i sytuacji jako wyznacznik zachowań. 2. Mechanizmu wpływu społecznego i techniki manipulacji społecznej. 3. Stereotypy i uprzedzenia. Postawy. Dysonans poznawczy. Wyuczona bezradność. 4. Spostrzeganie ludzi i ich zachowań. 5. Ocenianie innych ludzi. 6. Atrakcyjność interpersonalna. 7. Zachowania prospołeczne. 8. Zachowania uległe i agresywne - wyznaczniki i kontrola. 9. Grupy społeczne. 10. Stereotypy społeczne i płciowe.
Opis wykładówkonwersatorium: 1. Interakcja osoby i sytuacji jako wyznacznik zachowań. 2. Mechanizmu wpływu społecznego i techniki manipulacji społecznej. 3. Stereotypy i uprzedzenia. Postawy. Dysonans poznawczy. Wyuczona bezradność. 4. Spostrzeganie ludzi i ich zachowań. 5. Ocenianie innych ludzi. 6. Atrakcyjność interpersonalna. 7. Zachowania prospołeczne. 8. Zachowania uległe i agresywne - wyznaczniki i kontrola. 9. Grupy społeczne. 10. Stereotypy społeczne i płciowe.
Cel kształceniaPrzedmiot służy przygotowaniu studenta do psychologicznych aspektów nauczania - uczenia się. Pozwala na uformowanie własnej i efektywnej postawy podczas różnych form kształcenia, wychowania i interakcji edukacyjnych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Eysenck H.J., Eysenck M., wyd. GWP, Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, 2002r., tom -, -s. 2) Wojciszke B., wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, 2003r., tom -, -s.
Uwagi