Ergonomia

Ergonomics

2019Z

Kod przedmiotu1400SXO-MK-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceznajomość typowego stanowiska pracy
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówErgonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Główne nurty w ergonomii: ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny na stanowisku pracy, wysiłek psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy), ergonomia produktu – inżynieria ergonomicznej jakości, ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) Błaszczok M., Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018 2) Nowacka W. Ł., Ergonomia i ochrona pracy wybrane zagadnienia., Wydawnictwo SGGW, 2013 3) Jabłoński J., Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów., Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej, 2006 4) Nowacka W. Ł., Ergonomia i ergonomiczne projektowanie stanowisk pracy., Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2010
Literatura uzupełniająca1) , 1) Kowal E., 2002r., "Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii", wyd. PWN, 2) Ujma-Wąsowicz K., 2005r., "Ergonomia w architekturze", wyd. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej., ,
Uwagi