Etykieta

Etiquette

2019Z

Kod przedmiotu1400SXO-MK-ETYKIETA1
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeńbrak.
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre'u w życiu codziennym - zwroty grzecznościowe, powitania, podstawowe zasady etykiety oraz precedencji w miejscach publicznych. Etykieta uniwersytecka - precedencja, tytułowanie, zasady korespondencji służbowej. Elementy etykiety biznesowej - dostosowanie ubioru do okoliczności, zasady przedstawiania, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vivre'u. Słuchacze wprowadzeni zostaną w elementy etykiety codziennej, akademickiej oraz biznesowej.
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych , KDC, 2008 2) Kuspys P. , Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu, Zysk i Ska, 2012 3) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 4) Bortnowski A. W. , Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, Adam Marszałek, 2017 5) Sabath A. M., Savoir-vivre w biznesie. Nowoczesne rady na miarę XXI w., Amber, 2004 6) Wocław W. S., Etykieta w biznesie, czyli jak ułatwić sobie życie w pracy, Bosz, 2018 7) Jarczyński A., Etykieta w biznesie, OnePress, 2010
Literatura uzupełniająca1) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 2) Sabath A. M. , Savoir-vivre w biznesie. Nowoczesne rady na miarę XXI w., Amber, 2002 3) Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Wolters Kluwer, 2016 4) Jarczyński A., Etykieta w biznesie, Onepress, 2010 5) Szymczak W. F. , Etykieta w administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego, Difin, 2018
Uwagi