Historia dyplomacji

2020L

Kod przedmiotu1426S2O-HDYP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z przedmiotów kierunkowych objętych planem studiów na kierunku historia.
Opis ćwiczeńPojęcie dyplomacji. Narodziny dyplomacji. Dyplomacja w świecie starożytnym. Dyplomacja średniowiecznej Europy. Włoska dyplomacja renesansowa. Niccolo Machiavelli. Nowożytny system dyplomatyczny. Kongres wiedeński. Dyplomacja wersalska. II wojna światowa. Nowy układ sił.
Opis wykładówPrzedmiot prowadzony wyłącznie w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu historii dyplomacji oraz protokołu dyplomatycznego.
Literatura podstawowa1) G. Labuda (red.), Historia dyplomacji polskiej, t. 1-5, Warszawa, 1980-1982 2) G. Labuda i W. Michałowicz (red.), Historia dyplomacji polskiej X-XX w., Warszawa, 2002 3) Nahlik S. E., Narodziny nowożytnej dyplomacji, Warszawa, 1971 4) Nanke C., Historia dyplomacji, t. 1, Kraków, 1947
Literatura uzupełniająca1) Baliccy J. i J., Jak to w dyplomacji ładnie, Warszawa, 1986 2) Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945, Warszawa, 1996 3) Frelek R., Najkrótsza historia dyplomacji, Warszawa, 2000 4) Katz-Suchy J., Zarys historii dyplomacji, Warszawa, 1966 5) Łossowski P., Dyplomacja polska 1918-1939, Warszawa, 2001 6) Piekarski J.W., Niezbędnik dyplomatyczny i protokolarny, Toruń, 2011 7) Sutor J., Leksykon dyplomatyczny, Warszawa, 2005 8) Walewski Ł., Przywitaj się z królową. Gafy, wpadki, faux pas, i inne historie, Kraków, 2015 9) Wandycz P., Z dziejów dyplomacji, Londyn, 1988
Uwagi