Kultura i społeczeństwo XIX-wiecznej Europy

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-KSXIX
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria filozofii, Historia nowoczesna Polski, Historia nowoczesna powszechna.
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładów1. Uwarunkowania polityczne, społeczne i gospodarcze przemian kulturowych w XIX wieku 2. Neoklasycyzm (malarstwo, architektura, filozofia) 3. Neoklasycyzm w muzyce. 4. Romantyzm (malarstwo, architektura) 5. Romantyzm w muzyce 6. Neoromantyzm i historyzm w sztuce 7. Realizm, impresjonizm, ekspresjonizm w sztuce. 8. Secesja i modernizm. 9. Przemiany społeczne w XIX wieku. 10. Rodzina w XIX wieku. 12. Przemiany obyczajowe w XIX wieku (życie towarzyskie, kultura czasu wolnego). 13. Moda a przemiany społeczne (XIX wiek).
Cel kształceniaStudent zna specyfikę nurtów w sztukach plastycznych, muzycznych, architektonicznych i filozoficznych w XIX wieku,posiada umiejętność wskazywania korelacji pomiędzy przemianami politycznymi i gospodarczymi a przemianami w sztuce, obyczajowości, stylu życia, stylu życia w grupie, ma świadomość roli jednostki, grupy, narodu, przestrzeni w kształtowaniu prądów i nurtów kulturowych na przestrzeni XIX.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) M. Bogucka, wyd. Warszawa, Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej, 2013r., tom 2) red. H. Joas, K. Wiegandt, wyd. Warszawa, Kulturowe wartości Europy, 2012r., tom 3) K. Estreicher, wyd. Kraków, Historia sztuki w zarysie, 1981r., tom 4) M. Golianek, wyd. Poznań, Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja, 1998r., tom 5) W. Łysiak, wyd. Warszawa, Malarstwo białego człowieka, 2011r., tom 7- 8 6) J. Osterhammel , wyd. Poznań, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, 2013r., tom 7) P. Meyer, wyd. Warszawa, Historia sztuki europejskiej, 1976r., tom 8) B. Jegorow, wyd. Warszawa, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rozyjskiej w XIX wieku, 2002r., tom
Uwagi