Mechanizmy życia politycznego i sprawowania władzy w PRL

Mechanisms of Political Life and the Exercise of Power

2020L

Kod przedmiotu1426S2O-MZPISWh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria Polski XX w.; Historia powszechna XX w.
Wymagania wstępneZnajomość histori Polski i powszechnej XX w.
Opis ćwiczeń.
Opis wykładów1. Komuniści "polscy" - od KPRP do PPR: kadry, organizacja, mechanizmy funkcjonowania, podporządkowanie Moskwie 2. zdobycie i utrwalenie władzy przez komunistów 1944/1945 3. Referendum czerwcowe (1946 r.) i wybory styczniowe 1947 r. - rola i znaczenie wyborów w komunistycznym systemie sprawowana władzy 4. Aparat represji w PRL i jego rola w procesie sprawowania władzy: od UB do SB 5. Kompetencje i hierarchia urzędów w PRL 6. Konstytucja PRL 7. Zmiany kierownictw partyjnych i państwowych w PRL 8. Pierwsi sekretarze KC PPR/PZPR i ich frakcje 9. Kadr kierowniczych PPR/PZPR obraz własny
Cel kształceniaZapoznanie studenta z mechanizmami życia politycznego i sprawowania władzy w PRL
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi