Nauki pomocnicze historii

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-NAUKPOMHIS2h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenauki pomocnicze historii zrealizowane na studiach I stopnia
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza na temat klasyfikacji, specyfiki i charakteru źródeł historycznych
Opis ćwiczeńw trakcie ćwiczeń słuchacz pozna problematykę i kompetencje zaproponowanej nauki pomocniczej historii w zakresie jej powstania, funkcji i ewolucji. Będzie miał możliwości wykorzystana tej wiedzy w pracy naukowej i praktyce. Wybrana nauka stanowi rozwinięcie i pogłębienie treści omawianych na studiach I stopnia. Słuchacz winien być świadomy ważności omawianej nauki w badaniach historycznych, a treści zajęć mają także pokazać szerokie możliwości prowadzenia badań opartych na źródłach.
Opis wykładów-
Cel kształceniaprzedstawienie i omówienie wybranych nauk pomocniczych historii jako zbioru nauk wspomagających pracę historyka w weryfikowaniu wiarygodności źródeł historycznych, dokonywaniu właściwej oceny jakości źródła, jego krytyki, oraz konfrontacji z innymi źródłami.
Literatura podstawowa1) Szymański J. , Szymański J., Nauki pomocnicze historii , Warszawa, 2009 2) Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków, 2011 3) Kętrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań, 2008 4) Jurek T., Dyplomatyka staropolska, Warszawa, 2015 5) Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca1) Chorążyczewski W., Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Wyd. Toruń, 2007 2) Krzyżaniak J., Kancelaria królewska Władysława Jagiełły, wyd. Poznań, 1979
Uwagiw trakcie zajęć podawana będzie dodatkowa literatura w formie monografii, opracowań, artykułów naukowych i źródła.