Nauki pomocnicze historii

Supporting Disciplines of History

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-NAUKPOMHISh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenauki pomocnicze historii zrealizowane na studiach I stopnia
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza na temat klasyfikacji, specyfiki i charakteru źródeł historycznych
Opis ćwiczeńw trakcie ćwiczeń słuchacz pozna problematykę i kompetencje zaproponowanej nauki pomocniczej historii w zakresie jej powstania, funkcji i ewolucji. Będzie miał możliwości wykorzystana tej wiedzy w pracy naukowej i praktyce. Wybrana nauka stanowi rozwinięcie i pogłębienie treści omawianych na studiach I stopnia. Słuchacz winien być świadomy ważności omawianej nauki w badaniach historycznych, a treści zajęć mają także pokazać szerokie możliwości prowadzenia badań opartych na źródłach.
Opis wykładów-
Cel kształceniaprzedstawienie i omówienie wybranych nauk pomocniczych historii jako zbioru nauk wspomagających pracę historyka w weryfikowaniu wiarygodności źródeł historycznych, dokonywaniu właściwej oceny jakości źródła, jego krytyki, oraz konfrontacji z innymi źródłami.
Literatura podstawowa1) Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa, 2009 2) Nikodem J., Sikorski D., Vademecum historyka mediewisty, Warszawa, 2012 3) Ketrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań, 2008 4) Wąsowicz H., Chronologia średniowieczna, Lublin, 2015 5) Jurek T., red., Dyplomatyka staropolska, Warszawa, 2015 6) Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa, 2014 7) Maisel W., Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań, 1982 8) Szymański J., Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca1) Koczerska M., , Nauki pomocnicze historii średniowiecznej w Polsce - stan i perspektywy badawcze, w: Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki, red. W. Fałkowski, Warszawa, 2001, s. 167-185 2) Dąbrowski J., Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław, 1964 3) Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków, 2011 4) Bartoszewicz A., Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa, 2012 5) Piech Z., Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków, 1993 6) Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie władzy Jagiellonów, Warszawa, 2003
Uwagiw trakcie zajęć podawana będzie dodatkowa literatura w formie monografii, opracowań, artykułów naukowych i źródła.