Praktyka przedmiotowo-metodyczna

2020L

Kod przedmiotu1426S2O-PPMwos
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneUmiejętność formułowania zadań i potrzeb absolwenta kierunku w zakresie pełnienia różnorodnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym kraju oraz na rynku pracy.
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaKształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych. Nabycie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych. Konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) red. K. Trzciński, wyd. Warszawa, Państwo w świecie współczesnym, 2006r., tom
Uwagi