Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie późnego średniowiecza

Social and Cultural Issues in Poland and Europe of the Late Middle Ages

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-PSIKh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria Średniwoieczna Powszechna
Wymagania wstępneOgólna znajomość historii średniowiecznej Poslki i Europy
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówPóźne średniowiecze w Europie – cezury chronologiczne i cechy charakterystyczne okresu. Obraz społeczeństwa późnośredniowiecznego – struktury i życie. Społeczeństwo feudalnej monarchii stanowej w późnym średniowieczu – zmiany w mentalności i pojmowaniu rzeczywistości. Nowe kierunki filozoficzne – rozwój filozofii świeckiej, zmiany w filozofii chrześcijańskiej. Prądy reformatorskie na przykładzie działalności Johna Willklifa i Jana Husa. Kultura późnośredniowiecznej Europy - główne ośrodki i reprezentanci.
Cel kształceniaStudent zapoznaje się z sytuacją Polski i Europy w późnym średniowieczu pod względem historii społecznej i historii kultury ze zwróceniem uwagi na XV wiek.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak