Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-SMPD2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria nowożytna Polski i powszechna
Wymagania wstępneOgólna wiedza z zakresu historii Polski i powszechnej;
Opis ćwiczeńHistoria Rzeczypospolitej szlacheckiej, historia powszechna XVI-XVIII w. Przygotowanie pracy magisterskiej. Indywidualna prezentacja fragmentów pracy , stanowiąca podstawę do dyskusji w grupie.
Opis wykładów-
Cel kształceniaNapisanie pracy magisterskiej
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Dobór literatury uzupełniającej indywidualny, uzależniony od tematyki pracy magisterskiej, tom
Uwagi-