Technologia informacyjna w warsztacie historyka

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-TIWH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceInformatyka
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć i terminologii z zakresu technologii komputerowej
Opis ćwiczeńStudent nabiera wiedzę z zakresu podstaw nauk informatycznych oraz sposoby praktycznego zastosowania technik komputerowych.
Opis wykładówNie dotyczy.
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest pokazanie, w jaki sposób wspomagać badanie w naukach humanistycznych technologią informacyjną. Podczas zajęć kształcone są umiejętności gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji za pomocą technologii informacyjnej oraz wykorzystania jej do rozwiązywania różnych problemów badawczych.
Literatura podstawowa1) Wrycza S., Podstawy informatyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000 2) Nowakowski Z., ECUK Użytkowanie komputerów, PWN, 2007 3) Kopertowska M., ECUK Przetwarzanie tekstów, PWN, 2007 4) Wojciechowski A., ECUK Usługi w sieciach informatycznych, PWN, 2006 5) Sikorski W., ECUK Podstawy technik informatycznych, PWN, 2007 6) Borusiewicz A., Technologia informacyjna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu, 2010 7) Skibicki D., Technologia informacyjna, Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2012 8) red. nauk. Henryk Bednarczyk, Elżbieta Perzycka, Czesław Plewka, Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej w edukacji, Oficyna Wydawnicza Centrum Doradztwa i Doskonalenia, 2005 9) Ochodek B., Technologia informacyjna w dydaktyce przedmiotów humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2006 10) Nowakowski Z., Technologia informacyjna w internecie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011
Literatura uzupełniająca1) Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, 2007 2) Shim, Jae K., Technologia informacyjna, Dom Wydawniczy ABC, 1999
Uwagi