Translatorium z języka łacińskiego

Translation studies in Latin

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-TZJLah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceNauki pomocnicze historii, historia powszechna starożytna, historia powszechna średniowieczna
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych faktów związanych z historią starożytną i średniowieczną powszechną. Podstawowa znajomość składni i fleksji języka łacińskiego.
Opis ćwiczeńTłumaczenie i interpretacja łacińskich tekstów źródłowych
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaDoskonalenie sztuki tłumaczenia łacińskich tekstów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych przy jednoczesnej powtórce i utrwaleniu zagadnień gramatycznych i leksykalnych.
Literatura podstawowa1) Red. D. Gwis, E. Jung-Palczewska, Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej, t. -, PWN, 2000, s. - 2) Red. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, t. -, Universitas, 2001, s. - 3) Red. K. Kumaniecki, Mały słownik łacińsko-polski, t. -, PWN, 1997, s. - 4) J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, t. -, PWN, 2010, s. -
Literatura uzupełniająca1) E. Starek, G. Kotłowski, wyd. Bernardinum, Łacińskie inskrypcje w kościołach Warmii. Katedra we Fromborku, 2017r., tom 2) Red. A. Jougan, wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Słownik kościelny łacińsko-polski, 1958r., tom 3) Red. Z. Landowski, K. Woś, wyd. Wydawnictwo Literackie, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia, sentencje, przysłowia, 2002r., tom 4) M. Chudzikowska, wyd. SQL, Libellus exercitionum, 2004r., tom 5) E. Starek, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Salve. Ćwiczenia z języka łacińskiego, 2009r., tom
Uwagibrak