Wykład monograficzny

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-WM1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceEuropeistyka
Wymagania wstępneznajomość wspólczesnych stosunków w Europie
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówZapoznanie z sytuacją mniejszości narodowych i etnicznych w Europie: 1-5: założenia teoretyczne; 5-14: mniejszości w poszczególnych krajach Europy
Cel kształceniaZapoznanie z funkcjonowaniem mniejszości etnicznych i narodowych w Europie
Literatura podstawowa1) G. Janusz, ) G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin, 2011
Literatura uzupełniająca1) M. Billing, Banalny nacjonalizm, Kraków, 2008 2) A. Malicka, Ochrona mniejszości narodowych, Wrocław, 2004 3) B. Mikołajczyk, Mniejszości w prawie międzynarodowym, B. Mikołajczyk, Mniejszośc 4) S. Pawlak, Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa , 2001
Uwagibrak