Wykład do wyboru

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-WW1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria historiografii
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówNa zajęciach omawiana jest problematyka związana z genezą, rozwojem i dotychczasowymi dokonaniami tzw. nowego pisarstwa historycznego. Antropologia historyczna prezentowana jest na szerokim tle współistniejących głównych paradygmatów badawczych współczesnej historiografii (tzw. historiografii klasycznej i modernistycznej). Na wykładzie przedstawiane są zmiany w zakresie metodologii i praktyki pisarstwa historycznego zachodzące pod wpływem zarysowującej się współcześnie tendencji do łączenia się różnych dyscyplin humanistycznych (antropologia kulturowa, teoria literatury, filozofia nauki, itd.) przy realizacji wspólnych przedsięwzięć poznawczych. Prezentowane są przykłady antropologicznego pisarstwa historycznego, koncentrującego się na poznaniu kultury, podzielanych zbiorowo systemów wartości i znaczeń funkcjonujących w przeszłych społecznościach.
Cel kształceniaWykład poświęcony jest prezentacji zasadniczych, współczesnych nurtów rozwoju kulturowego pisarstwa historycznego w tradycji zachodniej (w kulturze euroamerykańskiej)
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) C. Giznburg, wyd. ., Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w., 1989r., tom 2) A. Guriewicz, wyd. ., Kategorie kultury średniowiecznej, 1976r., tom 3) E. Le Roy Ladurie, wyd. ., Montaillou, wioska heretyków 1294-1324, 1988r., tom 4) J. Le Goff, wyd. ., Świat średniowiecznej wyobraźni, 1997r., tom 5) N. Z. Davis, wyd. ., Powrót Martina Guerre'a, 2011r., tom 6) A. Guriewicz, wyd. ., Problemy średniowiecznej kultury ludowej, 1987r., tom 7) M. Bloch, wyd. ., Królowie cudotwórcy, 1998r., tom 8) J. Banaszkiewicz, wyd. ., Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentergo Kadłubka, 1998r., tom 9) R. Darnton, wyd. ., Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej, 2012r., tom
Uwagibrak