Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Historia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna w badaniach naukowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium z języka łacińskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Nauki pomocnicze historii
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat naukowy historyka
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Pedagogika (konwersatorium)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia społeczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Redagowanie tekstów popularno-naukowych o tematyce historycznej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
40
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
29,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Translatorium z języka łacińskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Antyczne korzenie cywilizacji europejskiej
2
ZAL-O
Wykład
30
Edytorstwo źródeł historycznych
2
ZAL-O
Wykład
30
Metodologia historii i historia historiografii
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Nauki pomocnicze historii
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie późnego średniowiecza
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka historii
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
34,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kultura i społeczeństwo XIX-wiecznej Europy
3
ZAL-O
Wykład
30
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie nowożytnej
3
ZAL-O
Wykład
30
Przemiany społeczne i kulturowe w XX wieku
3
ZAL-O
Wykład
30
Statystyka i demografia historyczna
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka historii
3
EGZ
ZAL-O
Egzamin
Ćwiczenia
0
30
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
3
EGZ
ZAL-O
Egzamin
Ćwiczenia
0
15
V - Specjalizacyjne
Blok specjalizacyjny do wyboru
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
33,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Absolwent na rynku pracy
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia a pamięć – wybrane aspekty
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Mechanizmy życia politycznego i sprawowania władzy w PRL
2,5
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Blok specjalizacyjny do wyboru
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
30
Historia protokołu dyplomatycznego
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
SUMA
33,0