Redagowanie tekstów popularno-naukowych o tematyce historycznej

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-RTPN
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi