Technologia informacyjna w badaniach naukowych

Information Technology in Research

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-TIWBNh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi