Etykieta

Etiquette

2019Z

Kod przedmiotu1400SXO-MK-ETYKIETA
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeńbrak.
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre'u w życiu codziennym - zwroty grzecznościowe, powitania, podstawowe zasady etykiety oraz precedencji w miejscach publicznych. Etykieta uniwersytecka - precedencja, tytułowanie, zasady korespondencji służbowej. Elementy etykiety biznesowej - dostosowanie ubioru do okoliczności, zasady przedstawiania, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vivre'u. Słuchacze wprowadzeni zostaną w elementy etykiety codziennej, akademickiej oraz biznesowej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Orłowski T., wyd. Instytut Spraw Międzynarodowych, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, 2010r., tom 2) Jarczyński A., wyd. Onepress, Etykieta w biznesie, 2010r., tom 3) Sabath A. M. , wyd. Amber, Savoir-vivre w biznesie. Nowoczesne rady na miarę XXI w., 2002r., tom 4) Modrzyńska J., wyd. Wolters Kluwer, Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, 2016r., tom 5) Szymczak W. F. , wyd. Difin, Etykieta w administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego, 2018r., tom
Uwagi