Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2019Z

Kod przedmiotu1400SXO-MK-OWI
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówPodstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Pojęcie własności intelektualnej. Podmioty prawa własności intelektualnej. treść prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i pokrewne. Ograniczenia praw autorskich. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów. Naruszenie praw autorskich(
Cel kształceniaZapoznanie studenta z regulacjami w zakresie prawa własności intelektualnej - zasadami, pojęciami, wybranymi procedurami
Literatura podstawowa1) Sieńczyło-Chlabicz, , Prawo własności intelektualnej , Wolters Kluwer, 2015
Literatura uzupełniająca1) K. Szczepanowska-Kozłowska i inni, Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, Wolters Kluwer, 2013
Uwagi