Historia architektury i sztuki

History of art and architecture

2020Z

Kod przedmiotu1426S1O-HAISh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi