Historia nowożytna Polski (do końca XVIII w.)

2020Z

Kod przedmiotu1426S1O-HNPOh
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi