Historia powszechna XX wieku

20th Century Word History

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-HPOWSZh
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi