Język łaciński (łacina klasyczna)

2019L

Kod przedmiotu1426S1O-JLAC2h
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającehistoria, gramatyka języka polskiego
Wymagania wstępneznajomość podstawowych faktów związanych z historią i literaturą starożytną
Opis ćwiczeńCelem zajęć jest zapoznanie studentów z fleksją, składnią oraz słownictwem języka łacińskiego i - w efekcie – przygotowanie do tłumaczenia i interpretacji łacińskich tekstów oryginalnych – o średnim stopniu trudności.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaStudenci posługują się fleksją i składnią łacińską na poziomie umożliwiającym im samodzielne tłumaczenie podstawowych tekstów literackich bądź źródłowych potrzebnych w pracy historyka. Praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy z zakresu języka łacińskiego w dalszym kształceniu i rozwoju. Nabyte umiejętności mogą stać się podstawą do wszelkiej działalności naukowej w dziedzinie humanistyki. Zasób uzyskanej wiedzy ma pozwolić studentowi w popularyzowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego Europy.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) M. Plezia, wyd. PWN, Słownik łacińsko-polski, 1998r., tom 2) Z. Landowski, K. Woś, wyd. Wydawnictwo Literackie, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia, sentencje, przysłowia, 2002r., tom
Uwagibrak