Muzea Europy i Polski

Museums of Europe and Poland

2020L

Kod przedmiotu1426S1O-MEiPh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi